Odpad házeli mimo sběrné nádoby

V neděli v odpoledních hodinách obsluha kamerového systému zaznamenala v ulici Labská dvě osoby, které vynášely ze zakotvené lodě pytle s odpadem, které odkládaly mimo sběrné nádoby. Na místo se ihned dostavila hlídka strážníků, která muže ztotožnila a vysvětlila jim, že jejich jednání je v rozporu s platnými právními předpisy. Muži následně odpad odnesli zpět na loď. Hlídka celou věc zadokumentovala a postoupila k dořešení příslušnému správnímu orgánu.