Po zimě se ve městě množí problémy s nepořádkem

Nebývalý nárůst problémů se znečišťováním a odkládáním odpadu zaznamenala v posledních dnech děčínská městská policie. Počet zjištěných přestupků narostl plošně po celém městě. Městská policie proto chce více využívat maximální výši pokuty. Do kontrol strážníci intenzivněji zapojí i kamerový systém.

„S končící zimou zaznamenáváme výrazný nárůst zjištěných nepořádků a nejde zdaleka jen o problémové lokality. Objevují se problémy s odkládáním odpadků mimo sběrné nádoby, zakládání skládek nebo odkládání nepotřebného nábytku. V poslední době velmi rozšířeným nešvarem je odhazování odpadků prakticky kdekoli –  na ulici, chodníku nebo v parku. Některým jedincům je evidentně zatěžko udělat několik málo kroků k odpadkovému koši a nedopalky, obaly od potravin apod. odhazují kdekoli,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že vypátrat pachatele je často problematické. „Každý si dá samozřejmě pozor, aby nebyl nikým zpozorován, vyhození odpadků je záležitostí několika málo vteřin. Vytipovaná místa proto sledujeme kamerovým systémem, instalovali jsme po městě i několik fotopastí. Výraznou pomocí je ale pomoc občanů, kteří včas na problém upozorní. Strážníci nikdy nemohou dohlédnout na celé město, to bychom jich potřebovali mnohonásobně více,“ doplnil ředitel. Pokud strážníci zjistí, kdo nepořádek způsobil, čeká jej kromě úklidu až pětitisícová pokuta, případně vyšší sankce ve správním řízení. Naposledy tak na lenost odvézt odpad do sběrného dvora doplatil muž z Boletic, který vyházel před dům kusy nábytku. Zaplatil pokutu, nábytek si pod dohledem strážníků odnosil zpět do bytu a pod dohledem hlídky vše odvezl do sběrného dvora. „Nejde jen o problémy s velkoobjemovým odpadem, i u drobnějších prohřešků, jako je zmíněný odhozený nedopalek, budeme využívat vyšší pokutovou sazbu,“ zdůraznil Horák.

Údržba města díky množícím se problémům s odpadem v těchto dnech značně zaměstnává Středisko městských služeb. „Zvýšené nároky na úklid město díky nepořádnosti některých obyvatel zbytečně finančně zatěžují. Přitom odložení odpadu ve sběrných dvorech je ve většině případů zdarma,“ dodal vedoucí střediska Jaroslav Horák.