Statistika řešených přestupků 27.2. – 5.3.2017

Doprava: 106
Veřejný pořádek: 13
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 33
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 10

Celkem: 166

Způsob řešení
Domluva: 46
Bloková pokuta: 101
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 13

Celková výše uložených pokut: 29.000,- Kč