S dohledem nad veřejným pořádkem pomáhají i správci veřejného prostranství

Úklid vymezeného prostoru a v případě jakéhokoli náznaku protiprávního jednání informovat městskou policii, případně věc vyřešit sám. Tak by se ve stručnosti dala popsat náplň práce správců veřejného prostranství, kteří začali působit na několika místech v Děčíně. Funkce správců zavedla městská policie ve spolupráci se Střediskem městských služeb.

„Úkolem správců veřejného prostranství je dohled nad úzce vymezeným územím. Jedná se o dětská hřiště na Starém Městě, park na Mariánské louce, park u kina Sněžník a park u základní školy na Máchově náměstí,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Správci pracují ve dvanáctihodinových směnách, v terénu se pohybují od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. Pokryta je tak kompletně nejrizikovější část dne. Jejich hlavní náplní práce je sice úklid, částečně pak spolupráce se strážníky. „Všechny jsme proškolili, aby věděli, jak mají některé situace řešit a kdy mají volat hlídku městské policie. Školení se v průběhu trvání pracovního poměru budou periodicky opakovat. Řadu záležitostí budou schopni vyřešit sami z pozice své občanské autority, na případný zákrok jsou tu pak strážníci. Správci jsou pro nás posílením dohledu nad veřejným pořádkem,“ doplnil ředitel. Systém správců veřejného prostranství městská policie a Středisko městských služeb zatím zkouší ve výše uvedených lokalitách. Pokud se správci osvědčí, začnou do budoucna pracovat na dalších místech v Děčíně.

Správci veřejného prostranství jsou zaměstnáváni v rámci veřejně prospěšných prací. Jejich mzdy v plné výši hradí Úřad práce v Děčíně. „Smlouvu mají zatím na jeden rok. V průběhu roku vyhodnotíme jejich přínos a rozhodneme se, zda a jak dále pokračovat. Nutno podotknout, že tito lidé vyvinuli snahu pracovat a být nějak užiteční. Pokud by nepracovali, jejich příjem na dávkách by byl v podstatě stejný,“ dodal Horák.