S dohledem pomáhá jedenáct asistentů prevence kriminality

Od počátku září zaměstnává městská policie jedenáct nových asistentů prevence kriminality a to v rámci projektu financovaného prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Během prvních dnů absolvovali všichni asistenti povinné školení a postupně začínají působit v terénu.
„Jedná se částečně o stejné asistenty, kteří už u nás v minulosti působili a kteří mají určitou praxi, znalost prostředí a pracovních postupů. Celkem máme v tuto chvíli jedenáct asistentů, kteří jsou zařazeni do evropského projektu a pět dalších financujeme pomocí Úřadu práce,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Asistenti mají dohlížet zejména na sídliště Boletice, část Starého města a podle potřeb v dalších lokalitách. „Jde např. o okolí podchodu směrem k ulici Práce a centrální část Podmokel. Řadu požadavků na působení asistentů máme i z Bynova nebo Želenic,“ doplnil ředitel.

Asistenti zatím absolvovali úvodní třídenní školení, během kterého se seznámili s požadavky na výkon jejich práce, problematikou komunikace v krizových situacích a základními právními předpisy. V rámci projektu je pak čeká několik dalších vzdělávacích aktivit postupně rozložených až do roku 2020, kdy má projekt skončit.

Za činnost asistentů odpovídají určení strážníci – mentoři, kteří dohlížejí na jejich výkon práce v terénu a poskytují asistentům potřebnou zpětnou vazbu a přijímají od nich celou řadu poznatků. Práci asistentů vhodně doplňují správci veřejného prostranství, kterých je v současné době zaměstnáno deset a jejich činnost je koordinována také zmíněnými mentory.