S výcvikem služebních psů pomáhají kolegové z Armády ČR

Velmi úzkou spolupráci navázali psovodi MP Děčín se psovodem Armády ČR Ondřejem Novotníčkem, který své zkušenosti přenáší na naše psy i psovody. Na krátkých videích je Ondřej v roli figuranta při nácviku obran a zadržení. Ze strany MP mu patří veliké poděkování, neboť výcvik pod jeho vedením je velmi kvalitní a Ondřej ho pro naše psovody provádí ve svém volném čase a zdarma.


P.S. Nevypadají na to, ale jsou to mazlové 🙂