Statistika řešených přestupků 6.3. – 12.3.2017

Doprava: 100
Veřejný pořádek: 11
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 32
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 151

Způsob řešení
Domluva: 29
Bloková pokuta: 112
Předáno správnímu orgánu: 7
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 36.000,- Kč