Správci veřejného prostranství se v terénu osvědčili

S odstupem tří měsíců od zřízení správců veřejného prostranství, kteří zatím působí ve čtyřech lokalitách Děčína, se ukazuje, že jejich přijetí byl správný krok, který k bezpečí obyvatel i čistotě prostředí přispěl. Správců zatím město zaměstnává deset a je reálné, že jejich počet se do budoucna rozroste.

„Máme řadu pozitivních reakcí, za které jsme velmi vděčni a řadu podnětů, kam do budoucna jejich činnost směřovat. Je znát, že v jedné lokalitě je prakticky celý den nepřetržitý dohled. Případné problémové jedince, kteří působí nepořádek a znečišťují veřejné prostranství, jejich přítomnost v mnoha případech spolehlivě odradí. A v případě, že správci na řešení některých problémů nestačili, stačilo zavolat městskou policii, která záležitost vyřešila,“ uvedla primátorka Marie Blažková. Dodala, že základním úkolem správců je dohled nad úzce vymezeným územím. Jedná se o dětská hřiště na Starém Městě, park na Mariánské louce, park u kina Sněžník a park u základní školy na Máchově náměstí. Správci na těchto místech dohlíží každý den od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. Díky tomu výrazně ubylo problémů zejména s odkládáním odpadků a ničení vybavení dětských hřišť a parků. Správci nemají žádné zvláštní pravomoci a působí jen z pozice jejich občanské autority. Pokud vyhodnotí nějakou situaci jako rizikovou, obrátí se na městskou policii.  „Všichni správci prošli školením, v rámci kterého jsme je seznámili s tím, jak mají některé situace řešit a kdy mají volat hlídku městské policie,“ doplnil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že v několika případech už noví pracovníci přispěli k vyřešení řady přestupků v oblasti veřejného pořádku nebo občanského soužití.

Správci veřejného prostranství jsou zaměstnáváni v rámci veřejně prospěšných prací a jejich zaměstnavatelem je Středisko městských služeb. Městská policie se pak podílí na kontrole výkonu jejich práce a koordinuje správce v terénu. Mzdy správců hradí v plné výši Úřad práce v Děčíně. „Zatím se vše vyvíjí dobře a i veřejnost vnímá nové pracovníky pozitivně. Hlavní zkouškou bude samozřejmě letní období, kdy se objevuje nejvíce problémů v oblasti veřejného pořádku. Poté se rozhodneme, zda budeme v této aktivitě pokračovat a případně, zda ji rozšíříme i do dalších lokalit,“ dodala primátorka.