Statistika řešených přestupků 11.4.2016 – 17.4.2016

Doprava: 145
Veřejný pořádek: 28
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 21
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 206

Způsob řešení
Domluva: 45
Bloková pokuta: 146
Předáno správnímu orgánu: 7
Předáno Policii ČR : 8

Celková výše uložených pokut: 75.000,- Kč