Staré číslo pro objednání SMS parkování přestává platit

Většina motoristů, kteří platí parkovné prostřednictvím SMS zpráv, si již zvykla na nový tvar SMS a nové číslo, na které se objednávka zasílá. Na nový systém nicméně stále nepřešlo několik desítek motoristů, kteří stále používají původní číslo 902 06 20. To přestane od 1. ledna 2017 platit.

Motoristé, kteří platí parkovné prostřednictvím SMS, musí použít číslo 902 06 a zaslat SMS v přesném tvaru, jinak je nákup parkovacího lístku neplatný. Správný tvar SMS zpráv je: DCP RZvozidla doba parkování. Například řidič, který bude chtít zaparkovat jednu hodinu, pošle na číslo 902 06 textovou zprávu ve tvaru: DCP 2U21234 60. První písmena označují parkování v Děčíně, následuje mezera a číslo registrační značky vozu bez mezer, následuje další mezera a po ní v číselném vyjádření čas v minutách, po který chce řidič parkovat. Nakoupit lze jednu hodinu (tvar čísla na konci 60), dvě hodiny (tvar čísla 120), tři hodiny (tvar čísla 180) nebo čtyři hodiny (tvar čísla na konci 240). Kratší dobu než šedesát minut nelze zaplatit prostřednictvím SMS. V případě zvýhodněných celodenních plateb se na konci zprávy místo času napíše písmeno D a v případě celotýdenního parkovného písmeno T. Hodinová sazba je stejně jako u parkovacích automatů dvacet korun. Zvýhodněný celodenní parkovací lístek vyjde na sto korun a týdenní parkovné na tři sta korun.

Příklady všech platných SMS podle času:
1 hodina parkování: DCP 2U21234 60
2 hodiny parkování: DCP 2U21234 120
3 hodiny parkování: DCP 2U21234 180
4 hodiny parkování: DCP 2U21234 240
Celodenní parkovné: DCP 2U21234 D
Celotýdenní parkovné: DCP 2U21234 T

Novinkou je možnost nechat si zaslat upozornění na blížící se dobu konce parkovacího lístku. Pokud jej řidič bude chtít využít, napíše ještě na konci tvaru SMS jednu mezeru a písmenko U (např. DCP 2U21234 D U).

Parkovné placené prostřednictvím mobilních plateb i prostřednictvím parkovacích automatů je platné na celém území města na všech zpoplatněných zónách. Řidič tak může volně přejíždět a nemusí si kupovat další parkovací lístky, pokud se vejde do předplaceného času. Případný daňový doklad si pak řidiči mohou sami vytisknout na portálu www.smsparking.mmdecin.cz

Parkovné se v Děčíně platí pouze v pracovních dnech v době od 07.00 hod. do 18.00 hod.