Statistika řešených přestupků 5.12.2016 – 11.12.2016

Doprava: 78
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 9
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 102

Způsob řešení
Domluva: 25
Bloková pokuta: 64
Předáno správnímu orgánu: 3
Předáno Policii ČR : 10

Celková výše uložených pokut: 16.900,- Kč