Statistika řešených přestupků 1.5. – 7.5.2017

Doprava: 77
Veřejný pořádek: 6
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 1
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 87

Způsob řešení
Domluva: 38
Bloková pokuta: 39
Předáno správnímu orgánu: 9
Předáno Policii ČR : 1

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 140

Celková výše uložených pokut: 11.900,-