Statistika řešených přestupků 10.10.2016 – 16.10.2016

Doprava: 160
Veřejný pořádek: 6
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 24
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 196

Způsob řešení
Domluva: 25
Bloková pokuta: 157
Předáno správnímu orgánu: 11
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 46.050,- Kč