Statistika řešených přestupků 12.6. – 18.6.2017

Doprava: 66
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 7
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 80

Způsob řešení
Domluva: 15
Bloková pokuta: 62
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 1

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 173

Celková výše uložených pokut: 21.300,-