Statistika řešených přestupků 14.11.2016 – 20.11.2016

Doprava: 74
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 16
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 100

Způsob řešení
Domluva: 28
Bloková pokuta: 61
Předáno správnímu orgánu: 9
Předáno Policii ČR : 2

Celková výše uložených pokut: 15.700,- Kč