Statistika řešených přestupků 14.12. – 20.12.2015

Doprava:    84
Veřejný pořádek:    20
Občanské soužití:    2
Přestupky proti majetku:    1
Vyhlášky a nařízení obce:    10
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    1
Podezření z trestného činu:    6

Celkem:    124

Způsob řešení
Domluva:    31
Bloková pokuta:    81
Předáno správnímu orgánu:    8
Předáno Policii ČR :   4

Celková výše uložených pokut:    31.700,- Kč