Statistika řešených přestupků 7.12. – 13.12.2015

Doprava:    85
Veřejný pořádek:    48
Občanské soužití:    11
Přestupky proti majetku:    0
Vyhlášky a nařízení obce:    5
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    1
Podezření z trestného činu:    3

Celkem:    153

Způsob řešení
Domluva:    37
Bloková pokuta:    108
Předáno správnímu orgánu:    4
Předáno Policii ČR :   4

Celková výše uložených pokut:    34.900,- Kč