Statistika řešených přestupků – 14.9. – 20.9.2015

Doprava:    96
Veřejný pořádek:    32
Občanské soužití:    8
Přestupky proti majetku:    2
Vyhlášky a nařízení obce:    12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    0
Podezření z trestného činu:    3

Celkem:    153

Způsob řešení
Domluva:    34
Bloková pokuta:    115
Předáno správnímu orgánu:    1
Předáno Policii ČR :   3

Celková výše uložených pokut:    35.900,- Kč