Statistika řešených přestupků 15.5. – 21.5.2017

Doprava: 65
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 1
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 78

Způsob řešení
Domluva: 27
Bloková pokuta: 43
Předáno správnímu orgánu: 8
Předáno Policii ČR : 0

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 148

Celková výše uložených pokut: 12.800,-