Statistika řešených přestupků 16.11. – 22.11.2015

Doprava:    79
Veřejný pořádek:    24
Občanské soužití:    2
Přestupky proti majetku:    1
Vyhlášky a nařízení obce:    11
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    0
Podezření z trestného činu:    3

Celkem:    120

Způsob řešení
Domluva:    15
Bloková pokuta:    99
Předáno správnímu orgánu:    3
Předáno Policii ČR :   3

Celková výše uložených pokut:    40.000,- Kč