Statistika řešených přestupků 16.5.2016 – 22.5.2016

Doprava: 45
Veřejný pořádek: 23
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 29
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  4
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 108

Způsob řešení
Domluva: 15
Bloková pokuta: 85
Předáno správnímu orgánu: 3
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 40.800,- Kč