Statistika řešených přestupků 17.10.2016 – 23.10.2016

Doprava: 116
Veřejný pořádek: 16
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 8

Celkem: 158

Způsob řešení
Domluva: 23
Bloková pokuta: 107
Předáno správnímu orgánu: 19
Předáno Policii ČR : 9

Celková výše uložených pokut: 30.400,- Kč