Statistika řešených přestupků 17.4. – 23.4.2017

Doprava: 137
Veřejný pořádek: 6
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 6
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 161

Způsob řešení
Domluva: 69
Bloková pokuta: 64
Předáno správnímu orgánu: 22
Předáno Policii ČR : 6

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 147

Celková výše uložených pokut: 16.700,-