Statistika řešených přestupků 19.6. – 25.6.2017

Doprava: 41
Veřejný pořádek: 3
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 5
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 60

Způsob řešení
Domluva: 13
Bloková pokuta: 39
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 6

Počet kontrol a výjezdů hlídek na základě oznámení občanů: 117

Celková výše uložených pokut: 10.700,-