Statistika řešených přestupků 20.2. – 26.2.2017

Doprava: 112
Veřejný pořádek: 7
Občanské soužití: 5
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 26
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 161

Způsob řešení
Domluva: 46
Bloková pokuta: 104
Předáno správnímu orgánu: 4
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 36.100,- Kč