Statistika řešených přestupků 20.3. – 26.3.2017

Doprava: 85
Veřejný pořádek: 17
Občanské soužití: 10
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 18
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 136

Způsob řešení
Domluva: 49
Bloková pokuta: 76
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 33.900,- Kč