Statistika řešených přestupků 20.6.2016 – 26.6.2016

Doprava: 72
Veřejný pořádek: 14
Občanské soužití: 11
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 12
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  1
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 115

Způsob řešení
Domluva: 23
Bloková pokuta: 84
Předáno správnímu orgánu: 0
Předáno Policii ČR : 8

Celková výše uložených pokut: 35.700,- Kč