Statistika řešených přestupků 21.11.2016 – 27.11.2016

Doprava: 97
Veřejný pořádek: 12
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 25
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 5

Celkem: 142

Způsob řešení
Domluva: 33
Bloková pokuta: 98
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 6

Celková výše uložených pokut: 28.400,- Kč