Statistika řešených přestupků 28.11.2016 – 4.12.2016

Doprava: 48
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 5
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 62

Způsob řešení
Domluva: 8
Bloková pokuta: 52
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 18.600,- Kč