Statistika řešených přestupků 21.12. – 27.12.2015

Doprava:    36
Veřejný pořádek:    46
Občanské soužití:    9
Přestupky proti majetku:    6
Vyhlášky a nařízení obce:    3
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    0

Celkem:    102

Způsob řešení
Domluva:    45
Bloková pokuta:    52
Předáno správnímu orgánu:    3
Předáno Policii ČR :   2

Celková výše uložených pokut:    28.600,- Kč