Statistika řešených přestupků 28.12.2015 – 3.1.2016

Doprava:    51
Veřejný pořádek:    15
Občanské soužití:    1
Přestupky proti majetku:    4
Vyhlášky a nařízení obce:    2
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    0
Podezření z trestného činu:    2

Celkem:    75

Způsob řešení
Domluva:    23
Bloková pokuta:    50
Předáno správnímu orgánu:    0
Předáno Policii ČR :   2

Celková výše uložených pokut:    21.000,- Kč