Statistika řešených přestupků – 21.9. – 27.9.2015

Doprava:    111
Veřejný pořádek:    36
Občanské soužití:    12
Přestupky proti majetku:    2
Vyhlášky a nařízení obce:    13
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:    2
Podezření z trestného činu:    0

Celkem:    176

Způsob řešení
Domluva:    49
Bloková pokuta:    123
Předáno správnímu orgánu:    1
Předáno Policii ČR :   3

Celková výše uložených pokut:    47.200,- Kč