Statistika řešených přestupků 23.1. – 29.1.2017

Doprava: 72
Veřejný pořádek: 9
Občanské soužití: 3
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 1
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 88

Způsob řešení
Domluva: 18
Bloková pokuta: 60
Předáno správnímu orgánu: 7
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 16.000,- Kč