Statistika řešených přestupků 23.1. – 29.1.2017

Doprava: 63
Veřejný pořádek: 6
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 10
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 83

Způsob řešení
Domluva: 26
Bloková pokuta: 51
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 19.500,- Kč