Statistika řešených přestupků 9.1. – 15.1.2017

Doprava: 61
Veřejný pořádek: 21
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 7
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 4
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 102

Způsob řešení
Domluva: 34
Bloková pokuta: 55
Předáno správnímu orgánu: 9
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 15.400,- Kč