Statistika řešených přestupků 23.5.2016 – 29.5.2016

Doprava: 59
Veřejný pořádek: 19
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 16
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 99

Způsob řešení
Domluva: 20
Bloková pokuta: 75
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 44.700,- Kč