Statistika řešených přestupků 24.10.2016 – 30.10.2016

Doprava: 82
Veřejný pořádek: 13
Občanské soužití: 3
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 20
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 129

Způsob řešení
Domluva: 32
Bloková pokuta: 84
Předáno správnímu orgánu: 10
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 23.700,- Kč