Statistika řešených přestupků 26.12.2016 – 1.1.2017

Doprava: 32
Veřejný pořádek: 4
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 1
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 8

Celkem: 47

Způsob řešení
Domluva: 12
Bloková pokuta: 25
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 8

Celková výše uložených pokut: 5.800,- Kč