Statistika řešených přestupků 26.9.2016 – 2.10.2016

Doprava: 105
Veřejný pořádek: 19
Občanské soužití: 0
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 41
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 3
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 170

Způsob řešení
Domluva: 24
Bloková pokuta: 145
Předáno správnímu orgánu: 0
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 48.100,- Kč