Statistika řešených přestupků 27.3. – 2.4.2017

Doprava: 105
Veřejný pořádek: 2
Občanské soužití: 3
Přestupky proti majetku: 4
Vyhlášky a nařízení obce: 30
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 0
Podezření z trestného činu: 2

Celkem: 146

Způsob řešení
Domluva: 26
Bloková pokuta: 113
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 2

Celková výše uložených pokut: 29.900,- Kč