Statistika řešených přestupků 27.6.2016 – 3.7.2016

Doprava: 87
Veřejný pořádek: 36
Občanské soužití: 6
Přestupky proti majetku: 3
Vyhlášky a nařízení obce: 11
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  0
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 143

Způsob řešení
Domluva: 46
Bloková pokuta: 94
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 38.800,- Kč