Statistika řešených přestupků 29.2.2016 – 6.3.2016

Doprava: 153
Veřejný pořádek: 34
Občanské soužití: 4

Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 51
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 254

Způsob řešení
Domluva: 39
Bloková pokuta: 203
Předáno správnímu orgánu: 3
Předáno Policii ČR : 0

Celková výše uložených pokut: 93.900,- Kč