Statistika řešených přestupků 7.3.2016 – 13.3.2016

Doprava: 92
Veřejný pořádek: 64
Občanské soužití: 11
Přestupky proti majetku: 0
Vyhlášky a nařízení obce: 16
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 5
Podezření z trestného činu: 7

Celkem: 195

Způsob řešení
Domluva: 67
Bloková pokuta: 117
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 9

Celková výše uložených pokut: 93.800,- Kč