Statistika řešených přestupků 3.10.2016 – 9.10.2016

Doprava: 43
Veřejný pořádek: 1
Občanské soužití: 1
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 13
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 1

Celkem: 170

Způsob řešení
Domluva: 13
Bloková pokuta: 46
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 4

Celková výše uložených pokut: 11.900,- Kč