Statistika řešených přestupků 3.4. – 9.4.2017

Doprava: 105
Veřejný pořádek: 17
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 7
Vyhlášky a nařízení obce: 7
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 8
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 148

Způsob řešení
Domluva: 50
Bloková pokuta: 82
Předáno správnímu orgánu: 11
Předáno Policii ČR : 5

Celková výše uložených pokut: 22.500,-