Statistika řešených přestupků 31.10.2016 – 6.11.2016

Doprava: 118
Veřejný pořádek: 5
Občanské soužití: 2
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 20
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 2
Podezření z trestného činu: 7

Celkem: 156

Způsob řešení
Domluva: 33
Bloková pokuta: 110
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 7

Celková výše uložených pokut: 29.500,- Kč