Statistika řešených přestupků 4.7.2016 – 10.7.2016

Doprava: 64
Veřejný pořádek: 29
Občanské soužití: 7
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 26
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  1
Podezření z trestného činu: 0

Celkem: 128

Způsob řešení
Domluva: 13
Bloková pokuta: 113
Předáno správnímu orgánu: 1
Předáno Policii ČR : 1

Celková výše uložených pokut: 62.200,- Kč