Statistika řešených přestupků 5.9.2016 – 11.9.2016

Doprava: 78
Veřejný pořádek: 47
Občanské soužití: 7
Přestupky proti majetku: 1
Vyhlášky a nařízení obce: 14
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  1
Podezření z trestného činu: 6

Celkem: 154

Způsob řešení
Domluva: 47
Bloková pokuta: 95
Předáno správnímu orgánu: 6
Předáno Policii ČR : 6

Celková výše uložených pokut: 63.300,- Kč