Statistika řešených přestupků 6.2. – 12.2.2017

Doprava: 59
Veřejný pořádek: 8
Občanské soužití: 4
Přestupky proti majetku: 2
Vyhlášky a nařízení obce: 4
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.: 1
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 81

Způsob řešení
Domluva: 19
Bloková pokuta: 57
Předáno správnímu orgánu: 2
Předáno Policii ČR : 3

Celková výše uložených pokut: 20.700,- Kč