Statistika řešených přestupků 6.6.2016 – 12.6.2016

Doprava: 81
Veřejný pořádek: 46
Občanské soužití: 11
Přestupky proti majetku: 5
Vyhlášky a nařízení obce: 30
Přestupky na úseku ochrany před alkoh.:  2
Podezření z trestného činu: 3

Celkem: 178

Způsob řešení
Domluva: 55
Bloková pokuta: 112
Předáno správnímu orgánu: 5
Předáno Policii ČR : 6

Celková výše uložených pokut: 55.500,- Kč